თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების ანგარიში სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში

1935 1208 magda

2019 წლის 2 აპრილს  სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების ხელმძღვანელმა ლია ქაროსანიძემ წაიკითხა საანგარიშო მოხსენება  “თანამედროვე ქართული ტერმინოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები”.

შეხვედრას ესწრებოდნენ: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი,  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი ნანა მაჭავარიანი, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ვაჟა შენგელია, ექსპერტთა კომისიის წევრები, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლები და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები.