ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2048 1220 magda

2017 წლის 21 ნოემბერს ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ახალგაზრდა მკვლევრებმა წარმოადგინეს მოხსენებები ტერმინოლოგიის, ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის დარგში არსებული პრობლემების შესახებ.
თითოეულ მონაწილეს გადაეცა სერთიფიკატი.