წევრები

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა ———–

 • პროფესია – ფილოლოგი, კლასიკური ენების სპეცილისტი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნით ლექსიკონების განყოფილების გამგე

  ელფოსტა –  l.karosanidze@gmail.com

 • პროფესია – სოციოლოგი

  თანამდებობა – საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორი

  ელფოსტა –  emzar_jgerenaia@iliauni.edu.ge

 • პროფესია – ფილოლოგი, ბიზანტინოლოგი

  თანამდებობა – აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილების გამგე, მკვლევარი

  ელფოსტა –  byzantinology@gmail.com

 • პროფესია – ენათმეცნიერი

  თანამდებობა – თსუ ემერიტუს პროფესორი

  ელფოსტა –  damanamel@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  marineosadze@mail.ru

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  natelamuza@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  ninodate@gmail.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  k_datukishvili@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  Anakhurtsilava9@gmail.com

 • პროფესია – ენათმეცნიერი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის განყოფილების ხელმძღვანელი

  ელფოსტა –  vazhashengelia@gmail.com

 • პროფესია – გეოლოგი
  თანამდებობა – ასოცირებული პროფესორი, დირექტორი
  ელფოსტა – archil.magalashvili@iliauni.edu.ge

 • პროფესია – ინჟინერ-მშენებელი

  თანამდებობა – სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორი

  ელფოსტაxmeltam@gmail.com

 • პროფესია – ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა lakhuchu@gmail.com

 • პროფესია – ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა seteri1@mail.ru

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სპეციალისტი

  ელფოსტაlindagiorgadze@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სპეციალისტი

  ელფოსტა nino.skhirtladze070@gmail.com

 • პროფესია – მეან-გინეკოლოგი
  თანამდებობა – შპს “გაგუას კლინიკა” დირექტორი
  ელფოსტა – d.gagua@gaguaclinic.ge

 • პროფესია – მათემატიკოსი

  თანამდებობა – წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის სასწ. ცენტრის ხელმძღვანელი

  ელფოსტაguramgog@gmail.com

 • პროფესია – ინჟინერ-პედაგოგი

  თანამდებობა – პროფესორი, სტუ

  ელფოსტა  l.sutidze@gtu.ge

 • პროფესია – ფილოლოგი, გამომცემლობის რედაქტორი
  თანამდებობა – უფროსი რედაქტორი
  ელფოსტა – anachaba@gmail.com

 • პროფესია – ლექსიკოგრაფი

  თანამდებობა – ლექსიკოგრაფიული ცენტრის ხელმძღვანელი

  ელფოსტაtinatin.margalitadze@tsu.ge

 • პროფესია – ისტორიკოსი, ჟურნალისტი, პოლიტოლოგი

  თანამდებობა – სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ფაკულტეტის პროფესორი

  ელფოსტა henrikupra@yahoo.com

 • პროფესია –  გერმანისტი

  თანამდებობა – მასწავლებელი

  ელფოსტა pizchelauri@yahoo.com

 • პროფესია – ინგლისური ენის სპეციალისტი, სინქტონისტი, თარჯიმანი, მთარგმნელი

  თანამდებობა – თსუ ასოცირებული პროფესორი

  ელფოსტაlelaabdushelishvili@hotmail.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტის ქართული ენის ს/ს ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  ელფოსტა –  rusudan.zekalashvili@tsu.ge

 • პროფესია – ენათმეცნიერი (კავკასიოლოგი)

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა diana.kakashvili783@hum.tsu.edu.ge

 • პროფესია – ენათმეცნიერი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა levan.kochlamazashvili285@hum.tsu.edu.ge

 • პროფესია – ენათმეცნიერი (კავკასიოლოგი)

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა natia.poniava@tsu.ge

 • პროფესია – ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა ruso_papiashvili@hotmail.com

 • პროფესია – ბიოქიმიკოსი

  თანამდებობა – პროფესორი

  ელფოსტა zkhuchua@gmai.com

 • პროფესია – ენათმეცნიერი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა maka.tetradze@tsu.ge

 • პროფესია – ფარმაცევტი

  თანამდებობა ————-

  ელფოსტა –  gruzini@gmail.com

 • პროფესია – ექიმი, ფზიოლოგი

  თანამდებობა – თსსუ-ის ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი

  ელფოსტაikvachadze@tsmu.edu

 • პროფესია – პროფპათოლოგი

  თანამდებობა – თსსუ-ის გარემოს ჯანმრთელობისა და პროფესიული მედიცინის დეპარტამენტის აოცირებული პროფესორი

  ელფოსტაmtsimakuridze@yahoo.com

 • პროფესია – ექიმი-ჰიგიენისტი

  თანამდებობა – თსსუ-ის პრევენციული მედიცინისა და გარემოს ჯანმრთელობის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

  ელფოსტაnkiladze@tsmu.edu;  nkiladze@gmail.com

 • პროფესია – ენათმეცნიერი, ქართული ენის პედაგოგი

  თანამდებობა –  ქართული ენის მიმართულლების ხელმძღვანელი / ამერიკის საერთაშორისო განათლების საბჭოები

  ელფოსტა –  natia.putkaradze@tsu.ge

 • პროფესია – მათემატიკოსი, დამპროგრამებელი

  თანამდებობა –  რაგბის კავშირის საითის მეცხრილე

  ელფოსტა –  QAFLAN@hotmail.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  N_chumburide@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთ. მეცნიერი თანამშრომელი

  ელფოსტა –  salomiadze@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა – თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი; ტელეკომპანა „რუსთავი 2-ის“ რედაქტორი

  ელფოსტა –  cirunaja@gmail.com

 • პროფესია -ეკონომისტი

  თანამდებობა – ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი

  ელფოსტა –  G.khurtsilava@tml.ge

 • პროფესია – არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის მკვლევარი

  თანამდებობა – ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი, თბილისის მერია, ურბანული განვითარების სამსახური

  ელფოსტა  nano_zazanashvili@yahoo.com

 • პროფესია – განათლების მაგისტრი

  თანამდებობა – საერთაშორისო განათებს სამსახურის სპეციალისტი

  ელფოსტა –  natiamedulashvili25@gmail.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა ————-

  ელფოსტა –  irakli.salia@yahoo.com

 • პროფესია – ლინგვისტი

  თანამდებობა – პროფესორი

  ელფოსტა –  tamrikolomtadze@yahoo.com

 • პროფესია – ფილოლოგი

  თანამდებობა –  სტილისტ-რედაქტორი

  ელფოსტა –  sophiko171@gmail.com

თუ გსურთ ასოციაციის წევრობა, გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია და გადმოგვიგზავნოთ მითითებულ ელ.ფოსტაზე:  geoterms.ge@gmail.com