ქრონიკა

2048 1372 magda
IV სამეცნიერო კონფერენცია “სამეცნიერო ტერმინოლოგია”

თსუ არნოლ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია სამეცნიერო ტერმინოლოგია.

500 426 magda
IV სამეცნიერო კონფერენცია ტერმინოლოგიაში

2016 წლის სექტემბერში გაიმართება IV სამეცნიერო კონფერენცია ტერმინოლოგიაში.

500 426 magda
სამეცნიერო ტერმინოლოგია II

2014 წლის 28-29 ოქტომბერს თსუ აარნ. ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტში გაიმართა როგნედა ღამბაშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი „სამეცნიერო ტერმინოლოგია II” კონფერენცია.

500 426 magda
კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”

2014 წელს გამოიცა პირველი კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”,

500 426 magda
I ტერმინოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია ”ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე”

2013 წლის 11-12 ივნისს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართა