საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია ევროპის ტერმინოლოგიურ რუკაზე

1560 739 magda

ევროპის ტერმინოლოგიურ რუკაზე, რომელიც ევროპის ტერმინოლოგიური ასოციაციის (EAFT-ის) წევრებს აერთიანებს, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია.