კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”

500 426 magda

2014 წელს გამოიცა პირველი კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”, რომელშიც შესულია ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაშრომები, ქართული ენის მათემატიკური, სამედიცინო, ეკონომიკური ტერმინოლოგია, ძველი ქართული მწიგნობრული სკოლების გამოცდილების მნიშვნელობა თანამედროვე ქართული სპეციალური ტერმინოლოგიის განვითარებისათვის და ა.შ.