ევროპის ტერმინოლოგიური საზოგადოების პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენება

534 656 magda

2018, ნოემბერი, ესპანეთი
ევროპის ტერმინოლოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი ჰენრიკ ნილსონი თავის საანგარიშო მოხსენებაში შეეხო საქართველოში სტუმრობას და, რაც ძალიან ამაღელვებელი და მოულოდნელი იყო ჩვენთვის, მან თავისი გამოსვლა ვუკოლ ბერიძის სიტყვებით დაასრულა. ასე წარუდგინა ბატონმა ჰენრიკმა ევროპის ტერმინოლოგიური ასოციაციის სხვადასხვა ქვეყნის წევრებს  საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიური საზოგადოება. ევროპის ტერმინოლოგიური საზოგადოების პრეზიდენტის გამოსვლა სამეცნიერო თანამშრომლობის სანიმუშო მაგალითია.