ახალი ამბები

2048 1220 magda
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2017 წლის 21 ნოემბერს ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ახალგაზრდა მკვლევრებმა წარმოადგინეს მოხსენებები ტერმინოლოგიის

500 426 magda
კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”

2014 წელს გამოიცა პირველი კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”,