"ენის უწყვეტობა, ძველისა და ახლის მემკვიდრეობა იძლევა მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საშუალებას"
NEWS
1879 1208 magda
II International Conference “Terminology – Heritage and Modernity”

TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics, Vukol Beridze Association of Terminology of Georgia and National Scientific Library are organizing The 2nd International Conference Terminology – Heritage and Modernity.    

1920 1280 magda
Scientific Terminology VI

On June 18-20, 2019 terminology conference “Scientific Terminology VI” was held in TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics. The conference was dedicated to 80 years anniversary of famous Georgian scientist, researcher of Old Georgian Terminology Schools (X-XII centuries) Damana Melikishvili.

1024 485 magda
Georgian TermBank

Georgian TermBank that is being created at TSU Institute of Linguistics, Department of Scientific Terminology and bilingual Dictionaries will essentially make it easy to edit Georgian terminological dictionaries.

Useful links