"ენის უწყვეტობა, ძველისა და ახლის მემკვიდრეობა იძლევა მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საშუალებას"
NEWS
960 678 magda
Vukol Beridze Association of Terminology of Georgia has three years anniversary

Three years have passed since the establishment of the Vukol Beridze Association of Terminology of Georgia! During this time we have achieved a lot with the support of the members of the association:

1879 1208 magda
II International Conference “Terminology – Heritage and Modernity”

TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics, Vukol Beridze Association of Terminology of Georgia and National Scientific Library are organizing The 2nd International Conference Terminology – Heritage and Modernity.    

1920 1280 magda
Scientific Terminology VI

On June 18-20, 2019 terminology conference “Scientific Terminology VI” was held in TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics. The conference was dedicated to 80 years anniversary of famous Georgian scientist, researcher of Old Georgian Terminology Schools (X-XII centuries) Damana Melikishvili.