"ენის უწყვეტობა, ძველისა და ახლის მემკვიდრეობა იძლევა მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საშუალებას"
NEWS
1801 600 magda
EAFT Terminology Summit 2018

European Association for Terminology (EAFT) in collaboration with UZEI (Basque Centre for Terminology and Lexicography) has organized the Ninth European Terminology Summit in San Sebastian on 22-23 November 2018.

Useful links