ახალი ამბები

500 426 magda
I საერთაშორისო კონფერენცია “ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა”

კონფერენციის შესახებ ქართული ტერმინოლოგიური სკოლა საუკუნეებს ითვლის და მდიდარ მემკვიდრეობა აქვს (VII-X საუკუნეებიდან იღებს სათავეს საეკლესი საღვთისმეტყველო,

150 150 magda
I საერთაშორისო კონფერენცია ”ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა”

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების ახალგაზრდა თანამშრომლები სტუმრად გადაცემაში “განთიადი”. https://www.youtube.com/watch?v=Cwp2eO9x0AA&t=24s  

1286 1842 magda
გამოიცა მესამე კრებული “ტერმინოლოგიის საკითხები”

გამოიცა მესამე კრებული “ტერმინოლოგიის საკითხები” Journal ”Terminological Issues, III ”

600 375 magda
I საერთაშორისო კონფერენცია “ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა”

  I საერთაშორისო კონფერენცია  ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა კონფერენციაში მონაწილეობა უკვე დაადასტურეს:

1560 739 magda
საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია ევროპის ტერმინოლოგიურ რუკაზე

ევროპის ტერმინოლოგიურ რუკაზე, რომელიც ევროპის ტერმინოლოგიური ასოციაციის (EAFT-ის) წევრებს აერთიანებს, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია.  

600 375 magda
I საერთაშორისო კონფერენცია “ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა”

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართება I საერთაშორისო კონფერენცია “ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა” იხილეთ ბმული

2048 1364 magda
სემინარი თემაზე: „ქართული ტერმინთბანკი“

1-ლ დეკემბერს ტექინფორმის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი თემაზე: „ქართული ტერმინთბანკი (ელექტრონული რესურსები ტერმინოლოგიის კორპუსისათვის)“

2048 1220 magda
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2017 წლის 21 ნოემბერს ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ახალგაზრდა მკვლევრებმა წარმოადგინეს მოხსენებები ტერმინოლოგიის

500 426 magda
კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”

2014 წელს გამოიცა პირველი კრებული – “ტერმინოლოგიის საკითხები”,